GARANTIE INFORMATIE

Bedankt voor de aankoop van uw Parweld lastoestel.

Via onderstaand formulier kan u het aangekochte lastoestel registreren voor garantie. Gelieve alle gevraagde gegevens in te vullen, alsook het type toestel en serienummer. De serienummer is vaak terug te vinden op het factuur van aankoop, de originele Parweld doos of op de machine zelf. Bij de kleine Parweld lastoestellen kan de serienummer ook onderaan de machine staan.

Op alle lastoestellen is de garantie 2 jaar. Gelieve de volledige garantiebepaling van de machine na te lezen in de handleiding van uw machine.

Beroep doen op garantie

Gelieve het toestel samen met het originele aankoopfactuur binnen te brengen op de plaats waar u het toestel heeft aangekocht.

GARANTIE REGISTREREN

Onderstaande gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinde.

GARANTIEBEPALING

Deze garantie is niet overdraagbaar en is alleen beschikbaar voor gebruikers in België, Nederland en Luxemburg. Klanten buiten deze landen gelieve contact op te nemen met uw lokale distributeur.

Parweld Limited garandeert de eindgebruiker (koper) van alle nieuwe Synergic-, XTM-, XTS-, XTT-, XTE- en XTP-machines (gezamelijk ‘de goederen genoemd’) dat deze vrij zijn van defecten in vakmanschap en materiaal.

Garantiebeperking

  • Parweld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor reparaties die buiten Parweld of zijn geautoriseerde servicecentra worden uitgevoerd.
  • De aansprakelijkheid van Parweld onder deze garantie zal niet hoger zijn dan de kosten van het corrigeren van het defect van het Parweld product.
  • Parweld is niet aansprakelijk voor incidentele schade (zoals verlies van handel) veroorzaakt door het defect of de tijd die gemoeid is met het verhelpen van het defect.
  • De geschreven garantie is de enige uitdrukkelijke garantie die door Parweld wordt geboden met betrekking tot de garantie van het product volgens de wet, zoals dat de verkoopbaarheid van de garantie beperkt is tot de duur van de beperkte garantie voor de betrokken apparatuur.
BACK